Archive for June, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     我也坐过这样的旋转木马 那是我第一次坐照片上我穿着白色T恤还有牛仔裤,直的长发束成马尾辫,眩目阳光里灿烂地笑。J在人群里对我摆摆手,微笑着替我拍照。过很久我才发现只有我坐的那一匹木马,
是一动不动。